Torfinn Espedal

Jeg er psykologutdannet fra Universitetet i Bergen 1977 og har vært spesialist i klinisk psykologi. siden 1983. Etter 2 år som skolepsykolog og 4 år ved Rogaland Psykiatriske Sjukehus, hvor jeg den siste tiden var sjefpsykolog, startet jeg privat praksis i Stavanger i 1984. I 1994 var jeg med å etablere Dialog Psykologsenter.

Kjernen i virksomheten min er psykoterapi. Jeg behandler de fleste psykiske forstyrrelser og driver også med parterapi.

Psykoterapi handler om endring,- endring av adferd, endring av forsvar, endring av selvbilde. Det kan også ofte handle om bearbeidelse av traumer, traumer som man vet om,  men også traumer man har fortrengt. Det finnes mange typer verktøy for å fremme slike endringer eller for å bearbeide slike traumer, og valg av verktøy vil alltid skreddersys den enkeltes utgangspunkt. Utfordringen til enhver terapeut og hjelper vil alltid være å finne pasienten der han/hun er.

Jeg vil plassere meg i en humanistisk psykologitradisjon, og jeg regner med at mennesket også har en åndelig side.

Jeg har kommet til at våre følelser og våre beskyttelser (forsvar) alltid har en forankring i kroppen. Derfor vil jeg ofte i en terapiprosess ha en oppmerksomhet mot den. Gjennom en slik fokus vil både pasienten og jeg, som terapeut, bli mer bevisst hva utgangspunktet er. I det hele tatt er øket selvinnsikt og utvidet bevissthet ofte en viktig del av en psykoterapi. Av og til består hjelpen i å være en profesjonell samtalepartner i en vanskelig fase av livet. Andre ganger vil behandlingen kunne være kortsiktig og fokusert på et begrenset livsområde. For noen kan terapien være langvarig og mer dyptgående og prosessorientert.

I en periode gikk jeg i opplæring hos Stanislav Grof hvor jeg ble sertifisert til å drive med Holotropisk Pusting (Holotropic Breathwork). Dette er en metode hvor man kombinerer øket pust med musikk for å komme inn i en utvidet bevissthetstilstand. Denne tilstanden letter tilgangen til ubevisst materiale og kan også bringe en i kontakt med transpersonlige områder av livet.

Jeg har i mange år drevet en holotropisk pustegruppe. Gruppen består vanligvis av 8 deltagere. Når en deltager slutter, blir det plass til en ny. Mange bruker deltagelsen som et ledd i psykoterapi der de veksler mellom opplevelser i utvidet bevissthetstilstand i gruppen og individuelle timer hvor man gjerne reflekterer over egen prosess. Noen bruker gruppen som et ledd i egen selvutforskning/selvutvikling.

 

Torfinn Espedal

Torfinn Espedal

Psykolog, spesialist i klinisk psykologi

Debriefing

Mennesker som har havnet i krisesituasjoner, bør få hjelp til bearbeidelse i løpet av de første dagene etter hendelsen

les mer

Alder

Dersom du bærer på en forestilling om at livets
gleder tar slutt ved 60+, er sjansen stor for at livet
tørker inn nettopp da

les mer

Morer

Da jeg studerte psykologi på 70-tallet, var incest ikke et tema i det hele tatt

les mer

Atferdsingeniørene

Du lurer ikke han pus med ei tremus, men menneskene med store hjerner kan lett forveksle begreper og fenomener

les mer

Kjærlighet 2

Ved å utelukke det åndelige universet fra sitt studiefelt, har psykologifaget gitt fra seg noe av essensen i mennesket

les mer

Kjærlighet

Tror de at dette er et slags gratis hybelhus for svaleslekta?

les mer

Plastpest

Mannen var varsom som en prest som kommer med
dødsbudskapet

les mer

Livets drama

Dine første erfaringer med menneskene omkring deg vil garantert prege deg all din tid

les mer

Traumer

Hvordan oppleves det for en 4-åring å bli voldtatt

les mer