Stavangers eldste psykologsenter

- vi tilbyr alle typer psykologtjenester
NB! Ny info om Korona

TILTAK I FORBINDELSE MED KORONA-UTBRUDD

Vi vurderer situasjonen fortløpende etter hvert som det kommer nye retningslinjer fra helsemyndighetene. Det har nå kommet endringer igjen, og vi kan holde åpent for oppmøte på kontoret, gitt at vi ivaretar myndighetenes pålegg om smittevern. Vi vil de nærmeste dagene åpne senteret opp igjen for de av våre klienter som er friske og som ikke er i karantene. Vi opprettholder samtidig tilbudet om psykologsamtaler via telefon- og videokonsultasjon. Det er et godt og anbefalt alternativ i disse tider.

Vi vil gjøre noen konkrete tiltak for å ivareta smittevern:

  • venterommet vil være stengt
  • møt presis til timen, og gå direkte på din behandlers kontor
  • vi vasker over overflater, møbler og håndtak med Antibac flere ganger om dagen

 

Dialog psykologsenter

Dialog Psykologsenter ble etablert i 1986. Vi ønsket å kunne gi våre klienter et behandlingstilbud med kompetente og erfarne spesialister, med vide rammer for behandlingsvarighet og med mulighet for ulike behandlingsmetoder. Noen problemer og lidelser kan det ta lengre tid å arbeide med, mens det med andre vansker kan ta kortere tid.

Psykologene Espedal, Sand og Vevatne startet senteret. Etter hvert har vi utvidet virksomheten vår, og vi er nå et senter med 8 psykologspesialister med bred kompetanse og erfaring. Vi jobber primært med terapi og tar imot barn, unge, voksne og eldre. Du trenger ikke henvisning fra lege.

MADR – DET UNIKT MENNESKELIGE

Denne mer enn tusen år gamle runen MADR, er vår logo.

MADR symboliserer det spesifikt menneskelige i skaperverket, tanke, bevissthet og evne til å kjenne seg selv. Den er menneskehetens rune som forbinder oss med våre forfedre og historie. Mennesket har en iboende verdighet og muligheter for endring og utvikling. Dette er våre grunnleggende verdier.