Silje - Dialog Psykologsenter
17325
page-template-default,page,page-id-17325,bridge-core-3.1.3,cookies-not-set,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-30.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Silje Vignes Andersen

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2005, og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Jeg har lang erfaring innen offentlig psykisk helsevern, med kompetanse på et bredt spekter av psykiske lidelser. Lengst fartstid har jeg i allmennpsykiatrisk poliklinikk for voksne, jeg har også jobbet med ungdommer, i døgnklinikk og innenfor rusfeltet. Av videreutdanning har jeg fordypet meg i affektbevissthet og traumeterapi.

 

Det kan være flere årsaker til å starte i terapi, men felles for mange er at de på en eller annen måte er fastlåst og har vanskelig for å komme videre på egenhånd. De utfordringer som folk kommer med kan være veldig forskjellige. Det kan handle om depresjon, angst, stress eller belastende livshendelser. Det kan være følelsen av mindreverd, skyldfølelse, ensomhet eller om følelsen sinne som påvirker hverdagen og relasjoner. Det kan også handle om et ønske om å utvikle seg personlig, gi slipp på gamle følelser og mønstre og få nye perspektiver og handlingsmuligheter.

 

Som terapeut har jeg fokus på relasjon og på å skape en trygg og tillitsfull kontakt. Jeg tilstreber å møte hver enkelt med innlevelse og respekt. Vi mennesker har et behov for å bli sett, lyttet til og forstått. Det skaper trygghet og mot til å utforske seg selv og de muligheter man har.

 

Jeg arbeider ut fra at vi alle har et forandringspotensiale og at vi kan oppnå større tilfredshet med oss selv og i våre relasjoner. Du kan gjennom terapien få en økt forståelse og anerkjennelse av deg selv og oppnå større handlekraft og tilfredshet. I terapi er refleksjon et viktig verktøy, som ofte innebærer å bli bevisst hvordan nåværende følelser og atferd kan gjenspeile tidlige opplevelser. En slik innsikt kan bidra til større frihet fra uhensiktsmessige mønstre og dermed skape nye handlingsmuligheter og løsninger.

 

Jeg er inspirert av ulike terapeutiske retninger herunder psykodynamisk og kognitiv hvor jeg er spesielt opptatt av mindfulness og selvmedfølelse. Jeg tilbyr individualterapi til voksne og ungdommer, samt parterapi. Jeg forsøker å tilpasse terapien til deg og dine problemstillinger. Jeg arbeider ut fra det mål om å styrke deg i å håndtere den situasjonen du står i. Sammen kan vi se nærmere på det som er smertefullt i livet ditt. Du kan få hjelp til å sortere og finne de løsninger som skaper en bedre balanse og bedre livskvalitet. Vi kan utforske hvordan du kan finne gode måter å leve på og håndtere det som er vanskelig.

 

Du er velkommen til å ta kontakt på mail eller mobil.

Silje Vignes Andersen

Psykolog, spesialist i klinisk psykologi