Rasmus Sand

I møte med mennesker forsøker jeg å tilby et trygt, fordomsfritt rom, preget av tillit, respekt, alvor og humor. Her forsøker jeg å legge tilrette for felles undring og utforskning, endring og utvikling, og å bidra med oppdatert fagkunnskap og min erfaring i dette arbeidet.

Mest av alt har jeg lært gjennom møter med veldig mange ulike enkeltmennesker, grupper og organisasjoner, gjennom innblikk i ulike liv, livserfaringer, og ulike måter å møte livets utfordringer på. Fagkunnskap og økende erfaring har gjort det mulig å systematisere og samle lærdom av disse ulike møtene Og jeg opplever at dette kommer til nytte i møtet med dem som oppsøker meg.
Siden jeg fra 2001 bare har arbeidet deltid, har jeg begrenset kapasitet, og arbeider bare med individuell psykologisk veiledning, konsulentarbeid, krisepsykologi, – ikke med behandling.

Jeg kan kontaktes via mail rasmus@dialogpsykologsenter.no eller telefon 91830967

Bakgrunn:

Embetseksamen, Can. Psychol. 1974
Spesialist i Klinisk Psykologi i 1983
Amanuensiskompetanse 1998

Yrkeserfaring:

  • Universitet i Bergen
  • Arbeidsdirektoratet
  • Psykologisk/pedagogisk rådgivningstjeneste
  • Barne- og voksenpsykiatri

Privat praksis siden 1983, Dialog Psykologsenter, hovedsakelig med

  • behandling
  • veiledning
  • undervisning
  • konsulentarbeid

Fra 1991 har jeg arbeidet med, og opparbeidet en omfattende og variert erfaring med krise/katastrofe-psykologisk arbeid, planlegging, gjennomføring og oppfølging, oftest i nært samarbeid med større firmaer eller organisasjoner. Dette arbeidet har vært urført i forbindelse med katastrofer, dødsulykker, eller skremmende nesten-ulykker som har rammet større grupper av personer, men også i forhold til enkeltpersoner, pårørende eller mindre kollegagrupper.

Fra 2001 – 2014 Forsknings-og utviklingssjef / Seniorrådgiver
v Rogaland A-senter/Helsedirektoratets Kompetansesenter for rusmiddelspørsmål, Region Vest.

Fra 2001 har jeg arbeidet deltid med psykologisk veiledning, konsulentarbeid, og krisepsykologi ved Dialog Psykologsenter.

Rasmus Sand

Rasmus Sand

Psykolog, spesialist i klinisk psykologi