Mats - Dialog Psykologsenter
16625
page-template-default,page,page-id-16625,bridge-core-3.1.3,cookies-not-set,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-30.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Mats Moe

Jeg tilbyr psykoterapi, parterapi eller konsultasjoner i forhold til kriser, sorgprosesser eller ulike stressreaksjoner som går ut over fungering og velvære.

 

Jeg har jobbet som psykolog i Stavanger siden år 2001 og har min spesialitet innen klinisk psykologi for voksne. Jeg har arbeidet innen psykisk helsevern, i rusfeltet og i allmennpsykiatri med alle former for psykiske lidelser. I tillegg til veiledning for psykologer i spesialisering, har jeg også jobbet med veiledning av foreldre som har ungdommer med ulike atferds- eller utviklingsvansker (Multistystemisk terapi). Jeg har i tillegg hatt privatpraksis hvor jeg har drevet individual- og parterapi siden år 2004.

 

Det er gjennom samspill i relasjoner vi oppnår trygghet og utvikler oss. Men underveis i livet vil større eller mindre påkjenninger eller tapsopplevelser kunne oppstå. Det vi har med oss i «bagasjen», psykologisk og biologisk, vil være grunnlaget for hvordan vi opplever og responderer på belastningene vi utsettes for.

 

Jeg har en psykodynamisk forståelsesramme som utgangspunkt for mitt behandlingsarbeid. Dette innebærer at jeg vektlegger betydningen av tidlige relasjonserfaringer som grunnlag for hvordan vi utvikler oss og danner vår opplevelse av oss selv og andre. Våre erfaringer fra tidlige relasjoner gjenspeiler seg ofte i våre relasjoner senere i livet.

 

Gjennom psykoterapi kan vi sammen utforske og oppdage kilder til de vanskene vi oppsøker behandling for. Fokus på følelser og erfaringer i tidligere og aktuelle relasjoner kan endre måten vi opplever og reagerer på i våre relasjoner. Med mer innsikt i «bagasjen» vår, kan vi på denne måten komme videre, i mer balanse med oss selv og i vår kontakt med andre. Å oppdage nye måter å forholde seg til seg selv og sine omgivelser på er derfor også en del av behandlingen.

 

Selv om mitt faglige ståsted er psykodynamisk, er hypoteser og teorier kun nyttige hjelpe-redskaper som aldri fullt ut forklarer det kompliserte og unike ved hvert enkelt individ, dets erfaringer og opplevelser. Behandlingen blir nødvendigvis individuell, men den er alltid avhengig av at det skapes et fruktbart samspill, et trygt og «utforskende rom» mellom pasient og terapeut.

Mats Moe

Psykolog, spesialist i klinisk psykologi