Lydhørhet

I denne artikkelen tar Otto Vevatne utgangspunkt i den danske filosofen Søren Kirkegaard for å si mer om våre felles verdier ved Dialog psykologsenter : stillheten, Øyeblikket, det å være lydhør, det å undre seg og å være tålmodig.