Alder

Dersom du bærer på en forestilling om at livets
gleder tar slutt ved 60+, er sjansen stor for at livet
tørker inn nettopp da